Hobby: Swapping

Swap fra Sylvie.

18. aprilfikk jeg en swap med 11 FBer og7 slams fra Sylvie i Tyskland. Her viser jeg dere FBene. :)
The 18th ofApril I got a swap with 11 FBs and7 slams from Sylvie in Germany. Here I'll show you the FBs. :)


Nr. 1 er laga av Kirsten i Tyskland. Nr. 2 er laga av Sabina i Sverige.
No. 1 is made by Kirsten in Germany. No. 2 is made by Sabina in Sweden.

Nr. 1 er laga av Julia i Tyskland. Nr. 2 er laga av Vanessa i Belgia.
No. 1 is made by Julia in Germany. No. 2 is made by Vanessa in Belgium.

Nr. 1 er laga av Jonna i Finland. Nr. 2 er laga av Heike i Tyskland.
No. 1 is made by Jonna in Finland. No. 2 is made by Heike in Germany.

Disse er laga av Jasmina i Slovenia.
These ones are made by Jasmina in Slovenia.

Nr. 1 er laga av Lita i Indonesia. Nr. 2 er laga av Hilda i Malaysia.
No. 1 is made by Lita in Indonesia. No. 2 is made by Hilda in Malaysia.Denne er laga av Inge i Indonesia.
This one is made by Inge in Indonesia.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

April Swap fra Andrea.

15.april fikk jeg en swap fraAndrea i Tyskland. Dette var en organisert swap via Yahoo Gruppa "Swapping Quality Booklets",og jeg fikk100 gram med hobbyutstyr.

The15th of April,I got a swap fromLaura in Spain. This was an organized swap via the Yahoo Group "Swapping Quality Booklets", and I got100 grams of deco supplies.

April Swap fra Lita.

14. april fikk jeg en swap fraLita i Indonesia. Dette var en organisert swap via Yahoo Gruppa "Swapping Quality Booklets",og jeg fikk5etablerte FBer.

The14th of April,I got a swap fromLita in Indonesia. This was an organized swap via the Yahoo Group "Swapping Quality Booklets", and I got5 establishedFBs.

Denne er laga av Astrid i Norge.
This one is made by Astrid in Norway.Denne er ogs laga av Astrid i Norge.
This one is alsomade by Astrid in Norway.

Denne er laga av Satoko i Japan.
This one is made by Satoko in Japan.

Denne er laga av Marion i Tyskland.
This one is made by Marion in Germany.

Denne er laga av Natasha i Ukraina.
This one is made by Natasha in Ukraine.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.


April Swap fra Laura K.

6. aprilfikk jeg en swap fraLaura K. i Tyskland. Dette var en organisert swap via Yahoo Gruppa "Swapping Quality Booklets",aog jeg fikktre FBer som hun hadde laga. Temaet var "Diddl and Diddlina".

The 6th of April,I got a swap fromLaura K.in Germany. This was an organized swap via the Yahoo Group "Swapping Quality Booklets", and I gotthree FBs that she had made. The theme was "Diddl and Diddlina".

Denne har hun laga for seg selv.
This one she has made for herself.Denne har hun laga for meg.
This one she has made for me.


Denne har hun laga for Nicole i sterrike.
This one she has made for Nicole in Austria.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Swap fra Ute.

6. april fikk jeg en swap med fem FBer fra Ute i Tyskland.
On the 6th of AprilI got a swap with five FBs from Ute in Germany.


Denne er laga av Lola i Frankrike.
This one is made by Lola in France.

Denne er laga av Kumiko i Japan.
This one is made by Kumiko in Japan.

Denne er laga av Johanna in Finland.
This one is made by Johanna in Finland.

Denne er laga av Mirjan i Nederland.
This one is made by Mirjan in The Netherlands.

Denne er laga av Ingrid i Frankrike.
This one is made by Ingrid in France.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Swap fra Rebeca.

5. april fikk jeg en swap med fem FBer fra Rebeca p Costa Rica.
On the 5th of AprilI got a swap with five FBs from Rebeca in Costa Rica.

Denne er laga av Jasmina i Slovenia.
This one is made by Jasmina in Slovenia.

Denne er laga av Vanessa i USA.
This one is made by Vanessa in USA.

Denne er laga av Rebeca p Costa Rica.
This one is made by Rebeca in Costa Rica.

Denne er laga av Rebeca p Costa Rica.
This one is made by Rebeca in Costa Rica.Denne er laga av Crina.
This one is made by Crina.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Swap fra Victoria.

1. aprilfikk jegen swap med ti FBer fra Victoriai Norge.
The 1st of April, I got aswap with tenFBs from Victoria in Norway.


Denne er laga av Angel p Phillippinene.
This one is made by Angel on the Phillipines.


Denne er laga av Minako i Japan.
This one is made by Minako in Japan.


Denne er laga av Cindy i Belgia.
This one is made by Cindy in Belgium.


Denne er laga av Ingrid i Frankrike.
This one is made by Ingrid in France.


Denne er laga av Hanna i Finland.
This one is made by Hanna in Finland.
Denne er laga av Laura i Finland.
This one is made by Laura in Finland.
Denne er laga av Manuela i Tyskland.
This one is made by Manuela in Germany.
Denne er laga av Simone i Tyskland.
This one is made by Simone in Germany.
Denne er laga av Jasmina i Slovenia.
This one is made by Jasmina in Slovenia.
Denne er laga av Kumiko i Japan.
This one is made by Kumiko in Japan.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

March Swap fra Laura.

19.mars fikk jeg en swap fraLaurai Spania. Dette var en organisert swap via Yahoo Gruppa "Swapping Quality Booklets",og jeg fikk50 grametablerte FBer.

The19th of March,I got a swap fromLaura in Spain. This was an organized swap via the Yahoo Group "Swapping Quality Booklets", and I got50 grams establishedFBs.

Denne er laga av Kathi i Tyskland.
This one is made by Kathi in Germany.Denne er laga av Zannah i Sverige.
This one is made by Zannah in Sweden.Denne er laga av Joy i USA.
This one is made by Joy in USA.Denne er laga av Cindy i Belgia.
This one is made by Cindy in Belgium.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Swap fra Victoria.

10. mars fikk jeg en swap med mange fine FBer fra Victoria i Norge.
The 10th of March I got a swap with many beautiful FBsfrom Victoria in Norway.

Nr. 1 er laga av Kathi i Tyskland. Nr. 2 er laga av Beth i USA.
No. 1is made by Kathi in Germany. No. 2 is made by Beth in USA.Nr. 1 er laga av Diana i Bulgaria. Nr. 2 er laga av Beth i USA.
No. 1 is made by Diana in Bulgaria. No. 2 is made by Beth in USA.Denne er laga av Marion i Tyskland.
This one is made by Marion in Germany.Nr. 1 er laga av Vanessa i USA. Nr. 2 er laga av Kathi i Tyskland.
No. 1 is made by Vanessa in USA. No. 2 is made by Kathi in Germany.Nr. 1 er laga av Inge i Indonesia. Nr. 2 er laga av Beth i USA.
No. 1 is made by Inge in Indonesia. No. 2 is made by Beth in USA.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

March Swap fra Marjorie.

9.mars fikk jeg en swap fraMarjorie i Frankrike. Dette var en organisert swap via Yahoo Gruppa "Swapping Quality Booklets",og jeg fikk100 grametablerte FBer. Jeg fikk ogs noen ste Diddlark.

The 9th of March,I got a swap fromMarjorie in France. This was an organized swap via the Yahoo Group "Swapping Quality Booklets", and I got100 grams establishedFBs. I also got some cute Diddl sheets.

Nr. 1 er laga av Ingrid i Frankrike. Nr. 2 er laga av Margaret i Skottland.
No. 1 is made by Ingrid in France. No. 2 is made by Margaret in Scotland.Nr. 1 er laga av Juani i Spania. Nr. 2 er laga av Kimie i Canada.
No.1 is made by Juani in Spain. No.2 is made by Kimie in Canada.Denne er laga av Kay i Canada.
This one is made by Kay in Canada.Nr. 1 er laga av Beate i Norge. Nr. 2 er laga av Bianca i Tyskland.
No. 1 is made by Beate in Norway. No. 2 is made by Bianca in Germany.Nr. 1 er laga av Zuzie. Nr. 2 er laga av Jolanda i Nederland.
No. 1 is made by Zuzie. No. 2 is made by Jolanda in The Netherlands.

Ste Diddlark
Cute Diddl sheets.

Flere ste Diddlark.
More cute Diddl Sheets.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

February Swap fra Natasha.

8.mars fikk jeg en swap fraNatasha fra Ukraina. Dette var en organisert swap via Yahoo Gruppa "Swapping Quality Booklets",og jeg fikkfem etablerte FBer.

The 8th of March,I got a swap fromNatasha in Ukraine. This was an organized swap via the Yahoo Group "Swapping Quality Booklets", and I gotfive established FBs.

Nr. 1 er laga av Margaret i Skottland. Nr. 2 er laga av Mona i USA.
No. 1 is made by Margaret in Scotland. No. 2 is made by Mona in USA.

Nr. 1 er laga av Teresa i New Zealand. Nr. 2 er laga av Kay i Canada.
No. 1 is made by Teresa in New Zealand. No. 2 is made by Kay in Canada.Denne er laga av Bianca i Tyskland.
This one is made by Bianca in Germany.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

April Swap - Cute Characters during Easter.

I gr laga jeg FBer til en organisertswap via Yahoogruppa "Swapping Quality Booklets". Temaet var "Cute characters during Easter", og jeg laga en FB for partneren min (Sabina i Sverige), en for en venn (Carolina i Italia) og en for meg selv.

Yesterday I made FBs to an organized swap via the Yahoo Group "Swapping Quality Booklets". The theme was "Cute characters during Easter", and I made one FB for my partner (Sabina in Sweden), one for a friend (Carolina in Italy) and one for myself.


Denne laga jeg til Carolina.
This one I made for Carolina.Denne laga jeg for Sabina.
This one I made for Sabina.Denne laga jeg til meg selv.
This one I made for myself.

Hva synes dere?
What do you think?

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Friendship Books til Renate. :)

Jeg har vrt skikkelig st og snill i dag, og har laga fire FBer til Renate. ;) Hun liker kuer akkurat som jeg, s jeg hper at hun kommer til like dem. ♥

I've been really sweet and kind today, and have made four FBs to Renate. ;)She likes cow just like me, so Ihope she'll like them! ♥
Hva synes dere?

What do you think?

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Winter Swap fra Diana.

4.mars fikk jeg en swap fraDiana i Tyskland. Dette var en organisert swap via Yahoo Gruppa "Swapping Quality Booklets",og jeg fikktre FBer som hun hadde laga. Temaet var "Snowmen". Jeg fikk ogs to ekstra FBer.

The 4th of March,I got a swap fromDiana in Germany. This was an organized swap via the Yahoo Group "Swapping Quality Booklets", and I gotthree FBs that she had made. The theme was "Snowmen". I also got two extra FBs.

Denne har hun laga for meg.
This one she has made for me.

Denne har hun laga for Satoko i Japan.
This one she has made for Satoko in Japan.Denne har hun laga for seg selv.
This one she has made for herself.Denne er laga av Kirsten i Tyskland.
This one is made by Kirsten in Germany.Denne er laga av Tomomi i Japan.
This one is made by Tomomi in Japan.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Swap fra Ute.

Den 9. mars fikk jeg en swap med fire FBer fra Ute i Tyskland.
On the 9th of March I got a swap with four FBs from Ute in Germany.

Nr. 1 er laga av Natalie i UK. Nr. 2 er laga av Jasmina i Slovenia.
No. 1 is made by Natalie in UK. No. 2 is made by Jasmina in Slovenia.Denne er laga av Susanna i Sverige.
This one is made by Susanna in Sweden.

Denne er laga av Marjorie i Frankrike.
This one is made by Marjorie in France.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Swap fra Carolina.

Den 4. mars fikk jeg en swap med fem FBer fra Carolina i Italia
On the 4th of March I got a swap with five FBs from Carolina in Italy.

Denne er laga av Senni i Finland.
This one is made by Senni in Finland.Nr. 1 er laga av Cynthia. Nr. 2 er laga av Senni i Finland.
No. 1 is made by Cynthia. No. 2 is made by Senni in Finland.

Nr. 1 er laga av Gunji i Korea. Nr. 2 er laga av Senni i Finland.
No. 1 is made by Gunji in Korea. No. 2 is made by Senni in Finland.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Winter Swap fra Andrea.

4. februar fikk jeg en swap fra Andrea i Tyskland. Dette var en organisert swap via Yahoo Gruppa "Swapping Quality Booklets",og jeg fikktre FBer som hun hadde laga. Temaet var "Cartoon and Christmas".

The 4th of February,I got a swap fromAndrea in Germany. This was an organized swap via the Yahoo Group "Swapping Quality Booklets", and I gotthree FBs that she had made. The theme was "Cartoon and Christmas".

Denne har hun laga for meg.
This one she has made for me.Denne har hun laga for seg selv.
This one she has made for herself.Denne har hun laga for Alexandra i Tyskland.
This one she has made for Alexandra in Germany.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Swap fra Renate.

I februar fikk jeg en swap fra Renate i Tyskland.
In February I got a swap from Renate in Germany.

Denne er laga av Rachel i USA.
This one is made by Rachel in USA.

Disseer laga av Simone i Italia.
These are made by Simone in Italy.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Swap fra Rebeca.

I februar fikk jeg en swap med fem FBer fra Rebeca p Costa Rica.
In February I got a swap with five FBs from Rebeca in Costa Rica.

Disse er laga av Rebeca p Costa Rica.
These FBs are made by Rebeca in Costa Rica.Denne er laga av Kotoe i Japan.
This FB is made by Kotoe in Japan.

Nr. 1 er laga av Susanne i Tyskland. Nr. 2 er laga av Anna i Polen.
No. 1 is made by Susanne in Germany. No. 2 is made by Anna in Poland.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Swap fra Ute.

I midten av februar fikk jeg en swap med fem FBer fra Ute i Tyskland.
In the middle of February I got a swap with five FBs from Ute in Germany.

Nr. 1 er laga avTeri i New Zealand. Nr. 2 er laga av Maiko i Japan.
No. 1 is made by Teri in New Zealand. No. 2 is made by Maiko in Japan.Nr. 1 er laga av Marjorie i Frankrike. Nr. 2 er laga av Vanessa.
No. 1 is made by Marjorie in France. No. 2 is made by Vanessa.

Denne er laga av Mareen i Tyskland.
This one is made by Mareen in Germany.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

November Swap fra Andrea.

I begynnelsen av februar fikk jeg en swap fra Andrea i Tyskland. Dette var en organisert swap via Yahoo Gruppa "Swapping Quality Booklets",og jeg fikktre FBer som hun hadde laga. Temaet var "Cute Frogs".

In the beginningg of February,I got a swap from Andrea in Germany. This was an organized swap via the Yahoo Group "Swapping Quality Booklets", and I gotthree FBs that she had made. The theme was "Cute Frogs".

Denne har hun laga for Alexandra i Tyskland.
This one she has made for Alexandra in Germany.Denne har hun laga for seg selv.
This one she has made for herself.Denne har hun laga for meg.
This one she has made for me.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Winter Swap fra Vanessa.

I slutten av januarfikk jeg en swap fra Vanessa i USA. Dette var en organisert swap via Yahoo Gruppa "Swapping Quality Booklets",og jeg fikktre FBer som hun hadde laga. Temaet var "Mythical Creature".

In theendof January,I got a swap fromVanessa in USA. This was an organized swap via the Yahoo Group "Swapping Quality Booklets", and I gotthree FBs that she had made. The theme was "Mythical Creature".

Denne har hun laga for meg.
This one she has made for me.

Denne har hun ogslaga for meg.
This one she has alsomade for me.

Denne har hun laga for seg selv.
This one she has made for herself.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Swap fra Victoria.

I slutten av januar fikk jeg enda en fin swap med FBer fra Victoriai Norge.
In the end of January, I got another nice swap with FBs from Victoria in Norway.

Nr. 1 er laga av Ingrid i Frankrike. Nr. 2 er laga av Seika i Sr-Amerika.
No. 1 is made by Ingrid in France. No. 2 is made by Seika in South America.

Nr. 1 er laga av Teresa i New Zealand. Nr. 2 er laga av Jonna i Finland.
No. 1 is made by Teresa in New Zealand. No. 2 is made by Jonna in Finland.

Nr. 1 er laga av Astrid i Norge. Nr. 2 er laga av Sari i Finland.
No.1 is made by Astrid in Norway. No. 2 is made by Sari in Finland.

Nr. 1 er laga av Junko i Japan. Nr. 2 er laga av Vanessa i Belgia.
No. 1 is made by Junko in Japan. No. 2 is made by Vanessa in Belgium

Nr. 1 er laga av Maki i Japan. Nr. 2 er laga av Katharina i Tyskland.
No. 1 os made by Maki in Japan. No. 2 is made by Katharina in Germany.


Nr. 1 er laga av Katharina i Tyskland. Nr. 2 er laga av Caroline i UK.
No. 1 is made by Katharina in Germany. No. 2 is made by Caroline in UK.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Winter swap fra Monika.

Den 19. januarfikk jeg en swap fra Monika i Tyskland. Dette var en organisert swap via Yahoo Gruppa "Swapping Quality Booklets",og jeg fikktre FBer som hun hadde laga. Temaet var "Hello Kitty".

The 19th of January,I got a swap fromMonika in Germany. This was an organized swap via the Yahoo Group "Swapping Quality Booklets", and I gotthree FBs that she had made. The theme was "Hello Kitty".

Denne har hun laga for seg selv.
This one she has made for herself.

Denne har hun laga for meg.
This one she has made for me.

Denne har hun laga for Johanna i Finland.
This one she has made for Johanna in Finland.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Winter swap fra Katrin.

Den 6. januarfikk jeg en swap fra Katrin i Tyskland. Dette var en organisert swap via Yahoo Gruppa "Swapping Quality Booklets",og jeg fikktre FBer som hun hadde laga. Temaet var "Cute Christmas Character".

The 6th of January,I got a swap from Katrin in Germany. This was an organized swap via the Yahoo Group "Swapping Quality Booklets", and I gotthree FBs that she had made. The theme was "Cute Christmas Character".Denne har hun laga for Stefanie i Tyskland.
This one she has made for Stefanie in Germany.Denne har hun laga for meg.
This one she has made for me.

Denne har hun laga for seg selv.
This one she has made for herself.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Winter Swap fra Margaret.

Uka fr nyttrsaften fikk jeg en swap fra Margaret i Skottland. Dette var en organisert swap via Yahoo Gruppa "Swapping Quality Booklets",og jeg fikktre FBer som hun hadde laga. Temaet var "Vintage Christmas".

The week before New Years Eve,I got a swap from Margaret in Scotland. This was an organized swap via the Yahoo Group "Swapping Quality Booklets", and I gotthree FBs that she had made. The theme was "Vintage Christmas".

Denne har hun laga for meg.
This one she has made for me.

Denne har hun laga for seg selv.
This one she has made for herself.

Denne har hun laga for Marjorie i Frankrike.
This one she has made for Marjorie in France.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Swap fra Sylvie.

I dag fikk jeg en swap fra Sylvie i Tyskland. Jeg fikk seks slams, fire decoer og fem FBer.
Today I got a swap from Sylvie in Germany. I got six slams, four decos and five FBs.

Denne slamen er laga av Britta og Melody.
This slam is made by Britta and Melody.

Slam nr. 1 er laga av Cindy i Canada. Slam nr. 2 er laga av Stephanie i USA.
Slam no. 1 is made by Cindy in Canada. Slam no. 2 is made by Stephanie in USA.Denne slamen er laga av Teresa i England.
This slam is made by Teresa in England.Slam nr. 1 er laga av Lynette i UK. Slam nr. 2 er laga av Lilly i Norge.
Slam no. 1 is made by Lynette in UK. Slam no. 2 is made by Lilly in Norway.Denne decoen er laga av Inge i Nederland.
This deco is made by Inge in The Netherlands.Denne decoen er laga av Lizzie i sterrike.
This deco is made by Lizzie in Austria.

Deco nr. 1 er laga av Nadine i Tyskland. Deco nr. 2 er laga av Cheryl i UK.
Deco no. 1 is made by Nadine in Germany. Deco no. 2 is made by Cheryl in UK.FB nr. 1 er laga av Sylvie i Tyskland. FB nr. 2 er laga av Kyung-jin i Sr-Korea.
FB no. 1 is made by Sylvie in Germany. FB no. 2 is made by Kyung-jin in South Korea.

Disse FBene er laga av Jasmina i Slovenia.
These FBs are made for Jasmina in Slovenia.

Lurer du p hva enslam og en decoer for noe, s les HER.
Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Swap fra Anne Marit.

P julaften fikk jeg en swap av Anne Marit, en av brevvenninnene mine i Norge.
At Christmas Eve I got a swap from Anne Marit, one of my penpals in Norway.

Denne decoen er laga av Anne Marit.
This deco is made by Anne Marit.Denne decoen er laga av Daniela i Tyskland.
This deco is made by Daniela in Germany.Denne decoen er laga av Marina i Sverige.
This deco is made by Marina in Sweden.Dette er utsiden og innsideni en Goodie Deco Bag som er laga av Melike i Tyrkia.
This is the outside and the inside of a Goodie Deco Bag, made by Melike in Turkey.

Lurer du p hva endeco er for noe, s les HER.

Swap fra Tilly.

Den 22. desember fikk jeg en swap fra Tilly i Sverige. Jeg fikk tre slams og fem FBer.
The 22nd of December I got a swap from Tilly in Sweden. I got three slams and five FBs.

Denne slamen er laga av Antonette i Nederland og Melody i Canada.
This slam is made by Antonette in The Netherlands and Melody in Canada.Denne slamen er laga av Annette og Lilith i Norge.
This slam is made by Annette and Lilith in Norway.Denne slamen er laga av Lilith i Norge.
This slam is made by Lilith in Norway.

Denne FBen er laga av Zannah i Sverige.
This FB is made by Zannah in Sweden.Nr. 1 er laga av Tenna i Danmark. Nr. 2 er laga av Nadja i Danmark.
No. 1 is made by Tenna in Denmark. No. 2 is made by Nadja in Denmark.Nr. 1 er laga av Margaret i Skottland. Nr. 2 er laga av Jasmina i Slovenia.
No. 1 is made by Margaret in Scotland. No. 2 is made by Jasmina in Slovenia.

Lurer du p hva enslam er for noe, s les HER.
Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.Winter Swap fra Marjorie.

Den 22. desember fikk jeg en swap fra Marjorie i Frankrike. Dette var en organisert swap via Yahoo Gruppa "Swapping Quality Booklets",og jeg fikkfire FBer som hun hadde laga. Temaet var "Animals in winter". Jeg fikk ogs noen Diddlark av henne. :)

The 22nd of DecemberI got a swap from Marjorie in France. This was an organized swap via the Yahoo Group "Swapping Quality Booklets", and I got four FBs that she had made. The theme was "Animals in winter". I also got some Diddlsheets from her. :)

Denne har hun laget for meg.
This one she has made for me.Denne har hun laget for Lola i Frankrike.
This one she has made for Lola in France.Denne har hun laget for Anne i U.K.
This one she has made for Anne in U.K.Denne har hun laget for Sandra i Kroatia.
This one she has made for Sandra in Croatia.

Dette er Diddlarkene jeg fikk.
This is the Diddl sheets I got.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Swap fra Carolina.

Den 21. desember fikk jeg en swap fra Carolina i Italia.
The 21st of December I got a swap from Carolina in Italy.

Disse FBene er laga av Carolina i Italia.
These FBs are made by Carolina in Italy.Nr. 1 er laga av Ilona i Tyskland. Nr. 2 er laga av Kristina i England.
No. 1 is made by Ilona in Germany. No. 2 is made by Kristina in England.Nr. 1 er laga av Nicole i sterrike. Nr. 2 er laga av Jasmina i Slovenia.
No. 1 is made by Nicole in Austria. No. 2 is made by Jasmina in Slovenia.Nr. 1 er laga av Kaori i Japan. Nr. 2 er laga av Alexandra i Tyskland.
No. 1 is made by Kaori in Japan. No. 2 is made by Alexandra in Germany.Jeg fikk ogs noen Diddlark. ♥
I also got some Diddl sheets. ♥

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Swap fra Stine.

Den 17. desember fikk jeg en swap fra Stine i Danmark. Jeg fikk seks slams og fem FBer.
The 17th of December I got a swap from Stine in Denmark. I got six slams and five FBs.

Denne slamen er laga av Elizabeth i Canada.
This slam is made by Elizabeth in Canada.Denne slamen er laga av Susanna og Jasmine.
This slam is made by Susanna and Jasmine.Slam nr. 1 er laga av Anja i Tyskland. Slam nr. 2 er laga av Susanna.
Slam no. 1 is made by Anja in Germany. Slam no. 2 is made by Susanna.Disse slamene er laga av Ingrid i Frankrike.
These slamsare made by Ingrid in France.

Disse FBeneer laga av Miyuki i Japan.
These FBs are made by Miyuki in Japan.

Nr. 1 er laga av Diana i Bulgaria. Nr. 2 er laga av Teresa i New Zealand.
No. 1 is made by Diana in Bulgaria. No. 2 is made by Teresa in New Zealand.

Denne FBen er laga av Mona.
This FB is made by Mona.

Lurer du p hva en slam er for noe, s les HER.
Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Swap fra Minna.

Den 17. desember fikk jeg brev og swap fra Minna, en av brevvenninnene mine i Finland.
The 17th of December I got a letter and a swap from Minna, one of my penpals in Finland.

Nr. 1 er laga av Martina i Tyskland. Nr. 2 er laga av Jennifer i Tyskland.
No. 1 is made by Martina in Germany. No. 2 is made by Jennifer in Germany.Nr. 1 er laga av Gunji i Korea. Nr. 2 er laga av Sunyeong i Sr-Korea.
No. 1 is made by Gunji in Korea. No. 2 is made by Sunyeong in South Korea.Denne er laga av Marjorie i Frankrike.
This one is made by Marjorie in France.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.Swap fra Thina.

Den 1. desember fikk jeg brev og swap fra Thina, brevvenninna mi i Danmark. Jeg fikk tte FBer.
The 1st of December I got a letter and a swap from Thina, my penpal in Denmark. I got eight FBs.

Nr. 1 er laga av Nadja i Danmark. Nr. 2 er laga av Andrea i Tyskland.
No. 1 is made by Nadja in Denmark. No. 2 is made by Andrea in Germany.

Nr. 1 er laga av Andrea i Tyskland. Nr. 2 er laga av Natasha i Ukraina.
No. 1 is made by Andrea in Germany. No. 2 is made by Natasha in Ukraine.

Nr. 1 er laga av Kay i Canada. Nr. 2 er laga av Nadja i Danmark.
No. 1 is made by Kay in Canada. No. 2 is made by Nadja in Denmark.

Nr. 1 er laga av Helena i Australia. Nr. 2 er laga av Wilma.
No. 1 is made by Helena in Australia. No. 2 is made by Wilma.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Swap fra Victoria.

I gr fikk jeg en swap fra Victoria i Norge. Jeg fikk elleve kjempefine FBer denne gangen. :)
Yesterday I got a swap from Victoria in Norway. I got eleven beautiful FBs this time. :)

Nr. 1 er laga av Nadja i Danmark. No. 2 er laga av Zuzie.
No. 1 is made by Nadja in Denmark. No. 2 is made by Zuzie

.

Nr. 1 er laga av Beate i Norge. Nr. 2 er laga av Aida i Malaysia.
No. 1 is made by Beate in Norway. No. 2 is made by Aida in Malaysia.

Nr. 1 er laga avYumi i Japan. Nr. 2 er laga av Astrid i Norge.
No. 1 is made by Yumi in Japan. No. 2 is made by Astrid in Norway.

Nr. 1 er laga av Teru i Kina. Nr. 2 er laga av Teresa i New Zealand.
No. 1 is made by Teru in China. No. 2 is made by Teresa in New Zealand.

Denne er laga av Diana i Bulgaria.
This one is made by Diana in Bulgaria.


Denne er laga av Manuela i Tyskland
This one is made by Manuela in Germany.

Denne er laga av Barbi i USA.
This one is made by Barbi in USA:

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.Swap fra Ute.

I dag fikk jeg en swap fra Ute i Tyskland igjen, og jeg er kjempefornyd!
Today I got a swap from Ute in Germany again, and I'm really pleased!

Nr. 1 er laga av Rina in Japan. Nr. 2 er laga av Jonna i Finland.
No. 1 is made by Rina in Japan. No. 2 is made by Jonna in Finland.

Nr. 1 er laga av Dana i Russland. Nr. 2 er laga av Inge i Indonesia.
No. 1 is made by Dana in Russia. No. 2 is made by Inge in Indonesia.


Denne er laga av Vanessa.
This one is made by Vanessa.

I love the framework on some of these FBs! ♥

...Har vi noe godt ord for framework p norsk?

Swap fra Victoria.

P torsdagfikk jeg en swap fra Victoria i Norge. Jeg fikk 10 nydelige FBer.
On ThursdayI got a swap from Victoria in Norway. I got 10 beautiful FBs.

Nr. 1 er laga av Laura i Tyskland. Nr. 2 er laga av Jonna i Finland.
No. 1 is made by Laura in Germany. No. 2 is made by Jonna in Finland.

Nr. 1 er laga av Beate i Norge. Nr. 2 er laga av Zannah i Sverige. Nr. 3 er laga av Marion i Tyskland. Nr. 4 er laga av Sylvie i Tyskland.
No. 1 is made by Beate in Norway. No. 2 is made by Zannah in Sweden. No. 3 is made by Marion in Germany. No. 4 is made by Sylvie in Germany.


Nr. 1 er laga av Joy i USA. Nr. 2, 3 og 4er laga av Jasmina i Slovenia.
No. 1 is made by Joy in USA. No. 2, 3 and 4 are made by Jasmina in Slovenia.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Excess fra Nadja.

P onsdag fikk jeg en konvolutt full av excess FBer fra Nadja i Danmark.
On Wednesday I got an envie full of excess FBs from Nadja in Denmark.

Nr. 1 er laga av Johanna i Finland. Nr. 2 er laga av Kimie. Nr. 3 er laga av Louise i Irland.
No. 1 is made by Johanna in Finland. No. 2 is made by Kimie. No. 3 is made by Louise in Ireland.


Nr. 1 er laga av Ayako i Japan/Frankrike. Nr. 2 er laga av Bianca i Tyskland. Nr. 3 er laga av Jacqueline i Canada. Nr. 4 er laga av Kay i Canada.
No. 1 is made by Ayako in Japan/France. No. 2 is made by Bianca in Germany. No. 3 is made by Jacqueline in Canada. No. 4 is made by Kay in Canada.

Nr. 1 og 2 er laga av Nadja i Danmark. Nr. 3 er laga av Inge i Indonesia. Nr. 4 er laga av Maki i Japan.
No. 1 and 2 are made by Nadja in Denmark. No. 3 is made by Inge in Indonesia. No. 4 is made by Maki in Japan.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Swap fra Rebeca.

Sistlrdag fikk jeg en swap fra Rebecafra Costa Rica. Jeg fikk fem kjempefine FBer!
LastSaturday I got a swap from Rebeca in Costa Rica. I got five beautiful FBs!

Nr. 1 er laga av Marenki i Finland. Nr. 2 er laga av Vanessa. Nr. 3 er laga av Katja i Spania. Nr. 4 er laga av Ayako i Japan/Frankrike.
No. 1 is made by Marenki in Finland. No. 2 is made by Vanessa. No. 3 is made by Katja in Spain. No. 4 is made by Ayako in Japan/France.

Denne er laga av Attika i Saudi Arabia.
This one is made by Attika in Saudi Arabia.

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Swap fra Sylvie.

Forrigeonsdag fikk jeg en swap fra Sylvie i Tyskland. Jeg fikk sju FBer, tre slams og to decoer.
Last Wednesday I got a swap from Sylvie in Germany. I got seven FBs, three slams and two decos.


Nr. 1,3 og 4er laga av Sylvie. Nr. 2 er laga av Nicole i sterrike.
No. 1, 3 and 4 are made by Sylvie. No. 2 is made by Nicole in Austria.Nr. 1 er laga av Stephanie i USA. Nr. 2 er laga av Gemma i England. Nr. 3 er laga av Christina i USA
No. 1 is made by Stephanie in USA. No. 2 is made by Gemma in England. Nr. 3 is made by Christina in USA.Denne er laga av Nam Myoho Renge Kyo.
This one is made by Nam Myoho Renge Kyo.Dette er en slam, og den er laga av Serena i Italia.
This is a slam, and it's made by Serena in Italy.Dette er en deco, og den er laga av Jennifer i Tyskland.
This is a deco, and it's made by Jennifer in Germany.Her eren annendeco. Denne er laga av (eller i alle fall for) Kristina i Tyskland.
Here is another deco. This one is made by (or at least for) Kristina in Germany.

Denne er laga av Wendy i U.K.
This one is made by Wendy in U.K.

Hva en FB er kan du lese HER, og hva endeco og en slamer kan du lese HER.

Swap fra Teresa.

P tirsdag fikk jeg en swap fra Teresa i New Zealand. Dette var en organisert swap via Yahoo Gruppa "Swapping Quality Booklets", s jeg fikk tre FBer som hun hadde laga. Temaet var "Letter T", og hun valgte "Tea Party". FBene er serist de fineste, mest gjennomfrte FBene jeg noen gang har sett, s jeg gleder meg virkelig til fortsette swappe i denne gruppa. Her har jeg mye lre!

On Tuesday I got a swap from Teresa in New Zealand. This was an organized swap via the Yahoo Group "Swapping Quality Booklets", so I got three FBs that she had made. The theme was "Letter T", and she chose "Tea Party". TheFBs is seriously the most beautiful FBs I have ever seen, so I'm really lookingforward to continue swapping in this group. Ihave a lot to learn here!

Denne har hun laget for Diana.
This one she has made for Diana.Denne har hun laget for seg selv.
This one she has made for herself.Denne har hun laget for meg. Er den ikke fin?
This one she has made for me. Isn't it pretty?


Dette er innsiden i FBen hun har laget for meg. Jeg er imponert!
This is the inside of the FB she has made for me. I'm impressed!

Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

November-swap: Letter T FBs.

Her er bilder avLetter TFBene jeg har laga via Yahoogruppa swapping-neat-fbs denne mneden. :) Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Cover og innside i Letter T FBen til meg selv.

Cover og innside i Letter T FBen til Sabina i Sverige.


Cover og innside i Letter T FBen til Natasha i Ukraina.

Q: Hva synes du om FBene jeg har laga?

Swap fra Carolina.

P fredag fikk jeg en swap fra Carolina i Italia. Jeg fikk fem FBer og en labelbag.
On Friday I got a swap from Carolina in Italy. I got five FBs and a labelbag.

Den frste er laga av Kaori i Japan og den andre er laga av Manuela i Tyskland.
The first one is made by Kaori in Japan and the second one is made by Manuela in Germany.Den frste er laga av Anya i Russland og den andre er laga av Kristina i Finland.
The first one is made by Anya in Russia and the second one is made by Kristina in Finland.Denne er laga av Yuko i Japan.
This one is made byYuko in Japan.

Labelbagen er laga av Gny i Romania.
The labelbag is made by Gny in Romania.

Hva en FB er kan du lese HER, og hva en LB (labelbag) er kan du lese HER.

Swap fra Stine.

P torsdag fikk jeg en swap fra Stine i Danmark. Jeg fikk fem FBer og to kjempestore slams!
On Thursday I got a swap from Stine in Denmark. I got five FBs and two huge slams!

Nr. 1 og 3 er laga av Joy i Hawaii, USA. Nr. 2 er laga av Lola i Frankrike og nr. 4 er laga av Carole i Ohio, USA.
No. 1 and 3 is made by Joy in Hawaii, USA. No. 2 is made by Lola in France and no. 4 is made by Carole in Ohio, USA.

Denne FBen er laga av Katja i Finland.
This FB is made by Katja in Finland.Denne slamen er laga av Leah i Australia.
This slam is made by Leah in Australia.

Denne slamen er laga av Anita i Australia.
This slam is made by Anita in Australia.

Hva en FB er kan du lese HER, og hva en slam er kan du lese HER.

Friendship Book - Tare Panda.

Her kommer et par bilder av en FB jeg har laga denne mneden. :) Hva en FB er, kan du lese HER.

Utsiden.


Innsiden.

November-swap: Cute Frog FBs.

Her er bilder av Cute Frog FBene jeg har laga via Yahoogruppa swapping-quality-booklets denne mneden. :) Lurer du p hva en FB er for noe, s les HER.

Cover og innside i Cute Frog FBen til meg selv.Cover og innside i Cute Frog FBen til Sabina i Sverige.

Cover og innside i Cute Frog FBen til Natasha i Ukraina.

Q: Hva synes du om FBene jeg har laga?

Swap fra Victoria.

I dag fikk jeg min frste swap fra Victoria i Norge. Jeg fikk ti fine FBer og jeg er kjempefornyd!
Today I got my first swap from Victoria in Norway. I got ten nice and neat FBs and I'm very pleased!

Alle disse FBene er laga av Astridi Norge.
These FBs are all made by Astridin Norway.


Den frste FBen er laga av N.Y. Tang i Nederland. Den andre er laga av Valeria i Italia.
The first FB is made by N.Y. Tang in The Netherlands. The second one is made by Valeriain Italy.


Den frste er laga av Christine i Tyskland. Den andre er laga av Kirsten i Tyskland.
The first one is made by Christine in Germany. The second one is made by Kirsten in Germany.


Q: Hva synes du om FBene jeg fikk i dag?
Q: What do you think about the FBs I got today?

Hvis du lurer p hva en FB er, s kan du lese det HER.

Swap fra Ute.

I dag fikk jeg min frste swap fra Ute, ei dame fra Tyskland. Hurra!
Today I got my first swap from Ute, a lady from Germany. Hooray!

Den med Hello Kitty er laga av Friederikei Tyskland. Den andre er laga av Elizabethi Irland.
The one with Hello Kitty is made by Friederike from Germany. The other one is made by Elizabeth in Ireland.Den med Diddl er laga av Marga i Nederland. Den med Hello Kitty er laga av Ayako i Frankrike.
The one with Diddl is made by Marga in The Netherlands. The one with Hello Kitty is made by Ayako in France.

Den med Biler er laga av Kathrin i Tyskland. Den med My Little Pony er laga av Christine i Tyskland.
The one with Cars is made by Kathrin in Germany. The onewith My Little Pony is made by Christine in Germany.

Q: Hva synes du om FBene jeg fikk i dag?
Q: What do you think about the FBs I got today?

Yahoogruppe: swapping-quality-booklets.

Jeg har meldt meg inn i en Yahoogruppe (swapping-quality-booklets) hvor det organiseres swaps av decoer og FBer hver mned. Det fungerer slik at moderatoren setter opp en liste over ulike temaer etter forslag fra medlemmene, og s kan en melde seg p de temaene en nsker delta p. For eksempel:

#1: Ole Brumm
#2: Diddl
#3: Tingeling

...og s videre. Nr lista over temaer er satt opp, kan en melde seg p de temaene en nsker delta p. Hvis en f.eks velger delta p #1: Ole Brumm, s skal en lage tre FB'er med Ole Brumm-tema. En for seg selv, en for partneren som man fr tildelt og en for hvem som helst. La oss si at Kari, Guro og Stine har meldt seg p #1: Ole Brumm. Da skal Kari sende til Guro, Guro til Stine og Stine til Kari. Den du skal sende til, er den som er partneren din, og alts den som du skal lage en av FBene for.

Det som er s flott med vre med i denne gruppa, er at du kan stole p at du fr fine FBer av god kvalitet, og dessuten kan du hente mye inspirasjon fra andre, siden alle kan opprette sitt eget fotoalbum med bilder av sine mesterverker. Det er ganske strenge krav for hvordan FBene en lager via gruppa skal vre, og for bli medlem av gruppa m en ogs ha to referanser og en blir sjekka opp mot en "Bad swapper list", slik at en skal vite at gruppa kun har plitelige medlemmer. For unng masse inaktive medlemmer, m alle melde seg p minst en swap hver tredje mned. :)

Jeg har nettopp blitt medlem, s jeg brukte store deler av grsdagen p sette meg inn i hvordan gruppa fungerer, hva som er reglene, og s videre. De andre medlemmene er heldigvis veldig hjelpsomme, s n tror jeg at jeg har skjnt det aller meste. Jeg fikk ogs meldt meg opp p November-swapen. Siden jeg er ny, s fikk jeg kun melde meg opp p to temaer, men neste mned kan jeg melde meg p s mange jeg vil.

Denne mneden meldte jeg meg p #1: Cute Frog FBs og #8: Letter T FBs. Jeg er ferdig med alle froske-Fbene, s de er straks klar til sending. Jeg er s og si ferdig med de andre ogs. Jeg har laga en med Tiger, en med Teddy Bear og en med Tare Panda. N mangler jeg bare lime p informasjon p innsiden av den ene og laminere den, s er de klare alle sammen. Bilder kommer etter hvert. I mellomtiden kan dere jo f se en FB som jeg laga i oktober. :)

Deco med Diddl-tema.

Her er en deco jeg har laget denne mneden, med Diddl-tema. :) Hvis du lurer p hva en deco er, s les HER.

Cover:

Innside:Q: Driver du med decoer?

Varianter av Friendship Books.

I tillegg til at FB'er blir laget i mange strrelser og utforminger, finnes det ogs mange varianter av Friendship Books i tillegg til de vanlige som jeg skreiv om i DETTE innlegget.

Friendship Sheet.

Fungerer p samme mte som en vanlig Friendship Book, men i stedet for et hefte, er det kun et ark.

Deco.

Dette er Friendship Books hvor en virkelig fr vist seg fra sin kreative side. Her skal hver person dekorere en hel side. I noen decoer kan du dekorere akkurat som du vil, mens andre decoer har spesielle temaer du m holde deg innenfor. Decoer blir ofte tunge, s derfor koster de ogs litt mer sende i posten enn en vanlig FB. Til gjengjeld gir de mye moro!

Slam.

Disse er som et intervju. Frst "sjekker du inn" og fr et nummer eller et symbol. Her skriver du kontaktinformasjonen din. Deretter besvarer du resten av slam-sprsmlene p de flgende sidene, ved siden av nummeret/symbolet ditt. Sprsmlene i en slam varerer, men noen vanlige er for eksempel "Hva er favorittfargen din?" og lignende. Noen er mer spesifike og handler om forskjellige temaer.

Cram.

Dette er sm Friendship Books hvor meningen er trykke inn s mange personer som mulig. Dette betyr at det ikke er lov til skrive noe som helst annet enn kontaktinformasjonen sin, slik at det ikke tar for mye plass. Noen crams er til og med s plassbesparende at de krever at du bruker adresselabels.

Labelbag.

Dette er sm konvolutter som inneholder adresselabels. P konvolutten str det instruksjoner til hva du skal gjre:Du skalta ut X antall labels, lage nye labelbags eller annet av disse merkelappene, og s putte oppi X antall av dine egne adresselabels, fr du signerer og sender videre.

Det finnes enda flere varianter av bde Friendship Books og forskjellige bags (f.eks. stickerbags), men dette er noen av de mest vanlige. Du kan lese mer p Wikipedia.

Dette er forsiden p en deco jeg har laget, med temaet "Katter".

Dette er side nummer 1 i den samme decoen.

Hva er en Friendship Book?

Friendship Book, eller FB som det ofte kalles er sm hefter som fylles med adressene til folk som driver med brevskriving eller swapping (bytting). De kommer i ulike strrelser og ulike utforminger og det er morsomt ta en titt p hvor de har reist. De blir sendt fra person til person og alle sammen signerer FB'en med sin kontaktinformasjon: adresse og/eller e-postadresse. En kan ogs skrive litt kort informasjon om seg selv, fr en sender FB'en videre til neste person.

Poenget med en FB er finne nye brevvenner, nye swappere eller bare ha det gy med dekorere og se hvor FB'ene har vrt. Noen bruker ogs FB'er til markedsfre for bloggen sin, hjemmesiden sin eller for varer de selger. Hvis du samler p noe, kan du bruke FB'er til komme i kontakt med mennesker som vil sende deg det du samler p i bytte mot noe annet.

Du kan starte en FB for deg selv eller for en venn. Noen ganger kommer FB'er med visse regler, for eksempel at du skal lage et visst antall FB'er for andre eller at FB'en kun skal sendes innen et visst land. Nr en FB er full, skal den alltid returneres til eieren. Folk i alle aldre over hele verden driver med denne hobbyen, s det er et stort nettverk og veldig sosialt.

Hvordan lager man en Friendship Book?

Det er mange mter lage FB'er p, og det er kun fantasien som setter grenser. Det er ogs forskjellige kvalitetsgrader av FB'er. High quality, regular quality og sloppy. Sloppy FB'er er veldig upopulre p grunn av den drlige kvaliteten og det kjedelige utseendet, s jeg anbefaler legge litt arbeid i FB'ene du lager.

En mte du kan lage FB'er p, er ved brette et stykke kartong dobbelt, slik at det blir som et dobbelt kort. Stift noen ark inni, som sm sider i en liten bok. Deretter dekorerer du utsiden, og fyller ut informasjon om hvem FB'en er for og hvem den er laget av, fr du sender den videre.

Hva gjren egentlig med en Friendship Book?

I en FB skriver en navn, adresse og/eller e-postadresse og gjerne litt informasjon om seg selv. Ting som er vanlig nevne er interesser, nren er fdt, omen nsker bytte noe med noen, om en nsker seg brevvenner og s videre. Nr du har skrevet det du nsker skrive, sender du FB'en videre til en brevvenn eller noen andre som driver med FB'er. Deretter vil den bli sendt fra person til person helt til den er full, fr den til sist blir returnert til den personen som FB'en er laget for.

Hvordan keren sannsynligheten for at noen vil skrive til en?

Det finnes noen ting du kan gjre for at folk skal legge merke til akkurat deg i en FB. Frst og fremst: Skriv pent og tydelig eller bruk printede merkelapper eller stempler med informasjonen din. Hvis du printer merkelapper selv, s vr obs p at skriften er tydelig og lett lese. Ingen liker stirre for prve tyde hva du har skrevet. Du kan ogs skrive noen f ting om interessene dine. For gjre "ditt omrde" mer attraktivt, kan du dekorere det med for eksempel klistremerker eller glitterpenner. Det er alltid en god id skrive ned e-postadressen sin, slik at folk kan kontakte deg. Dette er spesielt nyttig hvis du flytter litt rundt og bytter adresse.

Hvor kan jeg f tak i en Friendship Book?

Du kan enten lage en selv, eller du kan f av brevvenner. Kjenner du ingen som driver med denne hobbyen, kan det vre en god id melde seg inn i "Swapper"-grupper p facebook eller lese "kontaktannonser" p swappersider. Du kan ogs poste din egen kontaktannonse. Se linker nederst i innlegget.

Hva gjr jeg med en Friendship Booknr den er full?

Nr en FB er full, skal den sendes til den som FB'en er laget for. Om personen har en e-postadresse, s send gjerne en mail for sjekke at adressen fortsatt stemmer fr du sender FB'en. Hvis det ikke str noen e-postadresse og du mistenker at adressen ikke lenger er i bruk, kan du joine "Return to Sender - FBs, decos, etc." p facebook for f hjelp til finne personens riktige adresse.

Hvor lang tid tar det for en Friendship Book bli full?

Det kommer helt an p hvor tykk den er og hvorlang tidpersonene som signerer den bruker fr de sender den videre. Vanligvis tar det minst et r, og gjerne lenger tid fr den er full, s det kan vrelurt signere med en konstant adresse eller en e-postadresse. Hvis du flytter mye rundt p grunn av studier, kan det for eksempel vre en god id bruke adressen hjem til foreldrene dine.

Her er noen linker til sider hvor du kan finne swappere og brevvenner:

Sandbook.net
Her kan du finne bde brevvenner og swappere. Du kan ogs finne mer informasjon om Friendship Books, maler til Friendship Books som du kan printe ut og s videre. Ryddig og oversiktlig side.

Shelley.nl
Her finner du mye av det samme som p Sandbook.net. Veldig ryddig og oversiktlig.

Return to sender - Fbs, decos etc.
Her kan du f hjelp til finne folk sin riktige adresse.

FBs Swap
I denne gruppen p facebook kan du finne swappere.

Interpals
Her kan du finne nye brevvenner.

Wikipedia
Her kan du lese mer om Friendship Books.

Q: Driver du med denne hobbyen? Eller har du kanskje drevet med den tidligere?

Sk i bloggen

Eldeen

Eldeen

28, Aurskog-Hland

Jeg heter Cecilie, og bor sammen med mannen min, Andreas, og katten vr Flux, i et koselig lite hus p Finstadbru. Her har vi bodd siden vi kjpte huset i 2009, og vi trives godt. I slutten av september venter vi vrt frste barn. Vanligvis gjr jeg slikt som man m og slikt som er gy. Blogge gjr jeg fordi jeg elsker skrive og noen ganger trenger gjre det jeg elsker. Nr det er sagt, br det ogs nevnes at jeg (som regel) er ute av stand til fatte meg i korthet, og at aktiviteten her p bloggen er heller sporadisk. Selv om jeg blogger om livet, universet og alt mulig, gr det veldig mye i mat som i hovedsak er melkefri, glutenfri og sukkerfri. Jeg blogger ogs om hverdagen, hobbyene mine og om det ha ME (myalgisk encefalopati) og FM (fibromyalgi). Jeg har vrt ufrivillig hjemmevrende pga. sykdom siden vren 2010, og prver gjre det beste ut av situasjonen, blant annet ved ha et godt kosthold og glede meg over de sm tingene. Jeg er veldig glad i dyr, og er bevisst p kjpe produkter som ikke er testa p dyr, samtidig som de helst skal vre reine og naturlige. Bra for dyrene, bra for miljet og bra for meg! Hvis du vil kan du klikke p linkene under for flge bloggen min p facebook og bloglovin'. Der ligger ogs en rabattkode som du kan bruke frste gangen du handler p iHerb. Sjekk ogs ut de forskjellige kategoriene bloggen min bestr av. :-) Jeg hper du vil trives p bloggen min! Lurer du p noe kan du legge igjen en kommentar, eller sende meg en mail p supersoppen@gmail.com. Jeg er ikke alltid like flink til svare, men jeg prver!


Min iHerb-guide

Ting jeg handler p iHerb

Handle p iHerb? Min kode er CEC956

Bloggens facebookside

Flg meg p Instagram

Flg meg p Weheartit

Flg meg p SpotifyNorske blogger Norges Beste Nettsider - Norsktopplisten
bloglovin

Kategorier

Arkiv

hits